วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  บุณยานุช  จันทร์แพร่
ชื่อเล่น   ครูนา
ภูมิลำเนา  ต.สี่หมื่น  อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
สอนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ครูนา
e-mail :  ljanpar@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น